Velkommen! Logg inn eller lag en konto.

Fiskeliste

  Malawi-, Tanganyika-, Victoriaciklider
  Corydorasmaller
  Ciklider 
  Fisk til selskapsakvarier
  Levendefødende 
  Tetra, barber, etc.
  Maller, diverse 
  Spesielle arter
  L-maller 
  Reker, snegler mm.
 

Vi bestiller fisk hver uke fra www.akvarieteknik.se og www.credofish.dk.
Besøk deres sider for inspirasjon, - og vi bestiller det du ønsker.